Υπηρεσίες Empoli Ν. Ιωνία

Parking Δωρεάν υπόγειο Parking 80 θέσεων

 ΑΜΕΑ Εξυπηρέτηση για άτομα με ειδικές ανάγκες

Escalators Κυλιόμενες σκάλες

Elevators Ασανσέρ