Υπηρεσίες Empoli Περιστέρι

Parking Δωρεάν υπάγειο Parking 120 θέσεων

 ΑΜΕΑ Εξυπηρέτηση για άτομα με ειδικές ανάγκες

Vending Machines Χώρος CAFÉ

Escalators Κυλιόμενες σκάλες

Elevators Ασανσέρ