Όροι χρήσης

Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Την παρούσα ιστοσελίδα www.empoli.gr δημιούργησε και λειτουργεί η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤ.ΠΑΠΑΪΩΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και ΑΦΜ 094532890 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου, επί της οδού Στυλιανού Γονατά 4 (εφεξής η «Εταιρεία») και η οποία έχει ως αντικείμενο την εμπορία και εκμετάλλευση εμπορικών εκπτωτικών κέντρων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας είναι:

Τηλ.: 210-8003162, 210-8003163

Φαξ: 210 8003164

Ηλεκτρονική διεύθυνση (email):  info@empoli.gr

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους του παρόντος, αφού πρώτα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε σχετική αλλαγή.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα των μελών-χρηστών του "EMPOLI CLUB" χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2472/97 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Με την εγγραφή σας στο "EMPOLI CLUB" παρέχετε την συγκατάθεση σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας ζητούνται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής σας, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, το κινητό τηλέφωνο και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

 

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας: Η ως άνω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της συλλογής των εν λόγω στοιχείων, ήτοι της εμπορικής επικοινωνίας-προώθησης πωλήσεων μέσω ενημερωτικών e-mail/newsletters (π.χ. ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα και προσφορές, για συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλ.π.) καθώς και της άντλησης στατιστικών και μόνο καταστάσεων (που δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην αναγνώριση ατόμων).

 

Αποδέκτης προσωπικών δεδομένων: Αποδέκτης των ως άνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Εταιρεία. Η Εταιρεία ενδέχεται να αναθέσει σε τρίτη συνεργαζόμενη με αυτήν επιχείρηση την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τον σκοπό της εμπορικής επικοινωνίας της Εταιρείας με τα μέλη του "EMPOLI CLUB" ή/και την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων και εξατομικευμένων προσφορών σε αυτά, υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης της τελευταίας με τις αρχές εχεμύθειας που τηρεί η Εταιρεία ως προς τα προσωπικά δεδομένα των μελών.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν δύναται να αποκαλύψει, δημοσιοποιήσει, πωλήσει ή ανταλλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία παραμένουν απόρρητα. Κατ΄ εξαίρεση τα τηρούμενα στοιχεία δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές ή διοικητικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Διάρκεια διατήρησης προσωπικών δεδομένων και δικαιώματα μελών: Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο με τα ως άνω δεδομένα για το χρονικό διάστημα που παραμένετε εγγεγραμμένα μέλη του "EMPOLI CLUB". Ως μέλη του "EMPOLI CLUB" μπορείτε οποτεδήποτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία (άρθρο 12 Ν. 2472/1997), καθώς και να ζητήσετε την αλλαγή ή την διαγραφή των στοιχείων αυτών και γενικά να προβάλλετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν (άρθρο 13 Ν. 2472/1997). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επικοινωνίας της Εταιρείας, κ. Στυλιανό Παπαϊωάννου, στο 210-2797111 ή με e-mail στο info@empoli.gr.

 

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων: Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, η πρόσβαση στο Λογαριασμό σας γίνεται αποκλειστικά με τη συμπλήρωση τόσο του Κωδικού Εισόδου (username) όσο και του Κωδικού Ασφαλείας (password) σας. Για την διατήρηση της μυστικότητας των κωδικών αυτών και την απόκρυψή τους από τρίτα πρόσωπα υπεύθυνοι είναι τα μέλη-χρήστες.

 

Προστασία ανηλίκων: Η συλλογή, χρήση και διάθεση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων γίνεται μόνο μετά από ρητή γραπτή συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

Ωστόσο, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς κατάθεσης στοιχείων κατά την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής μελών.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΗΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ήχων, βίντεο, ονομάτων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων, προϊόντων, και γενικά όλων των αρχείων, αποτελούν έργα πνευματικής ιδιοκτησίας, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας ή/και των συνεργατών αυτής και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που παρατηρούνται στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή λαμβάνουν χώρα κατά την εμπορική επικοινωνία-προώθηση πωλήσεων τα οποία έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της Ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Ακόμα, η Εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί ότι δεν θα προκύψουν κατά την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας τυχόν τεχνικά προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με τη συμβατότητα της υποδομής των μελών-χρηστών με την Ιστοσελίδα ή με τυχόν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά που περιέχονται στους διαδικτυακούς τόπους.